Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

TARIEVEN cursusjaar 2018-2019

De tarieven zijn vastgesteld conform de richtlijnen van de KNTV.

Het lesgeld voor de individuele lessen kan per jaar, per kwartaal of via automatische incasso in 10 termijnen worden voldaan. Het lesgeld voor het kinderkoor kan per jaar of via automatische incasso in 10 termijnen worden voldaan. Betaal je via een machtiging voor automatische incasso dan krijg je korting op de hieronder vermelde bedragen. 

KINDEREN

Individuele zanglessen kinderen en jongeren t/m 20 jaar

36 wekelijkse lessen, betaling 10 maanden:

30 min. € 75,00 per maand 

45 min. € 109,60 per maand 

60 min. € 142,50 per maand

Studenten kunnen desgewenst ook kiezen voor tweewekelijkse lessen van 45 of 60 minuten.

Kinderkoor KiK en zanggroep+ (wekelijkse repetitie, zangles, notenleer, algemene muzikale vorming)

36 wekelijkse lessen, betaling 10 maanden:

45 min. (kinderen groep 2 en 3 basisschool) € 15,00 per maand

60 min. (kinderen vanaf groep 4, koorrepetitie, zangcoaching en A.M.V.) € 20,00 per maand

 

VOLWASSENEN

Individuele zanglessen volwassenen vanaf 21 jaar (incl. 21% BTW)

36 wekelijkse lessen, betaling 10 maanden: 

30 min. € 90,70 per maand  

45 min. € 132,60 per maand 

60 min. € 172,30 per maand 

18 tweewekelijkse lessen, betaling 10 maanden: 

45 min. € 69,00 per maand  

60 min. € 90,70 per maand

Incidentele lessen op afspraak, geen vaste lestijd

30 min. € 26,50 per les

45 min. € 39,75 per les

60 min. € 53,00 per les

 

LESVOORWAARDEN

Een schooljaar kent doorgaans 40 weken, waarin 36 lessen (of 18 tweewekelijkse lessen) worden gepland. Het is mogelijk te kiezen voor wekelijkse of tweewekelijkse lessen op een vast tijdstip, of (voor volwassenen en studenten) voor incidentele lessen op wisselende tijden. 

Lesgeld

Het lesgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt de leerling een factuur voor het lesgeld voor het hele cursusjaar. Dit bedrag kan desgewenst in vier termijnen (overschrijven per kwartaal) of in 10 termijnen (uitsluitend via automatische incasso) worden voldaan. 

Vakanties en vrije dagen

Tijdens de vakanties en vrije dagen van het voortgezet onderwijs in de regio worden er geen lessen gegeven. De vakantieregeling ontvang je aan het begin van elk nieuw schooljaar.

Afzeggen van een les

Afzeggen van een les is altijd voor eigen rekening, ongeacht de reden. Wanneer je op de lesdag zelf afzegt of wanneer je een les mist zonder afzeggen wordt het lesgeld niet gerestitueerd en wordt de les niet ingehaald. Wanneer je tijdig afzegt kan een les na overleg worden ingehaald in een inhaalweek: het rooster biedt vier inhaalweken per schooljaar. 

Incidenteel kan het voorkomen dat ik zelf een les moet verplaatsen vanwege een concert, studie of onverwachte verplichtingen. Deze les wordt ingehaald in een inhaalweek, of in overleg met de leerling op een ander moment.

Aanmelden en opzeggen

Aanmelden en opzeggen van de individuele lessen kan op elk moment in het schooljaar. Indien een leerling in de loop van een cursusjaar begint wordt het lesgeld naar evenredigheid van het aantal te ontvangen lessen berekend.